CSWA certifikat

Cilj priprema za CSWA je prvenstveno dobivanje znanja i kompetencija potrebnih za osnovni rad s programskim paketom SOLIDWORKS te uspješno polaganje certifikata. Ove pripreme su prvenstveno namijenjena polaznicika koji se tek upoznavaju sa Solidworks-om te žele dobiti osnovna znanja rada u programu i pritom dobiti certifikat.

Pripreme za polaganje CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) certifikata održavati će se u grupama od 5 do 18 polaznika gdje svaki polaznik radi na zasebnom računalu. Pripreme će biti koncipirane kao vježbe na kojima će polaznici pratiti izlaganje instruktora i simultano rješavati zadatke. Pripreme će voditi certificirani instruktori te će biti organizirane u poslijepodnevnim satima. Posljednji termin predviđen je za polaganje certifikata.

 

Pripreme će sadržavati sljedeća poglavlja:

 • Sketch entities – lines, rectangles, circles, arcs, ellipses, centerlines
 • Sketch tools – offset, convert, trim
 • Sketch relations
 • Boss and cut features – extrudes, revolves, sweeps, lofts
 • Fillets and chamfers
 • Linear, circular, and fill patterns
 • Dimensions
 • Feature conditions – start and end
 • Mass properties
 • Materials
 • Inserting components
 • Standard mates – coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, distance, angle
 • Reference geometry – planes, axis, mate references
 • Drawing views
 • Annotations

Planirani Početak tečaja

 Informacije o tečaju

 

8 tjedana

5 sati tjedno

Hrvatski jezik

4000 kn + PDV