MoD3D

Želiš naučiti modelirati i steći međunarodno priznati certifikat u programskom paketu SOLIDWORKS? Prijavi se na pripreme na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu.

Edukacije pripremaju polaznike prvenstveno za dobivanje znanja i kompetencija potrebnih za osnovni rad s programskim paketom SOLIDWORKS te uspješno polaganje certifikata.

Od ove godine uz pripreme za CSWA certifikat nudimo i pripreme za prestižniji CSWP certifikat.

Za sva pitanja obratite se na ivor.markovic@tvz.hr

Prijavi se: